Dane kontaktowe

Tel.: 577 417 998
Email: hello@taxapi.pl

Adres biura

al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 44A
10-450 Olsztyn

Dane rejestrowe

TAXAPI Sp. z o.o.
al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 44A
10-450 Olsztyn

NIP  739-393-01-64
REGON 
383955162

Kapitał zakładowy w wysokości 5 000,00 zł opłacony w całości.

TAXAPI Sp. z o.o. jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000796433.

    * pola wymagane